ZAJĘCIA DODATKOWE

Koło szachowe

Pan Antoni Dziemiańczuk wprowadza uczniów w tajniki gry w szachy, które nie tylko uczą cierpliwości i logicznego myślenia, ale także są naprawdę przyjemną grą.

Język rosyjski

Uczniowie, którzy nie są jeszcze w klasie siódmej uczą się dodatkowo języka rosyjskiego z panią Joanną Chmur. Raz w tygodniu spotykają się, by poznać ten piękny język.

Zajęcia sportowe

Pan Marcin wspiera rozwój naszych uczniów poprzez regularne ćwiczenia na sali oraz na boiskach szkolnych. Nietrudno się domyślić, że króluje piłka nożna. Chociaż uczniowie potrzebujący ćwiczeń bardziej specjalistycznych niż rozrywkowych mogą także liczyć na wsparcie.

 

Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej.

Działa od 1 kwietnia 1998 roku. opiekunem kola jest pani Dorota Łukaszewicz. Członkowie koła co roku uczestniczą w Zlotach Jungów w Kołobrzegu, prezentując swój region. W 2008 r. na XXVII Ogólnopolskim Zlocie Jungów w Kołobrzegu zajęli I miejsce w konkurencji tor przeszkód. Nasi absolwenci uczestniczą w pięciodniowym rejsie na okręcie szkoleniowym Marynarki Wojennnej ORP “Iskra”

Koło komputerowe

Zajęcia komputerowe w klasie I, II i III prowadzi pan Antoni Dziemiańczuk. Uczniowie uczą sie bezpiecznie korzystać z komputera. Dzięki odpowiednim programom edukacyjnym chętniej piszą, liczą, ćwiczą pamięć, a także rozwijają wyobraźnię. Wykonują wiele prac graficznych i tekstowych, które zdobią klasowe gazetki.

Koło biblijno-regionalne

Opiekunem jest pani Katarzyna Cieśluk. Uczestnikami koła są uczniowie klas IV-VI. Celem naszych spotkań jest rozbudzanie zainteresowań Biblią, przedstawianie zawartych w niej wydarzeń, a także przybliżanie wartości chrześcijańskich głoszonych przez papieża Jana Pawła II. Nasze spotkania są okazją do kształcenia umiejętności pracy w zespole, wrażliwości estetycznej, cierpliwości, wiary we własne umiejętności i szacunku do systematycznej pracy dającej efekty. W ramach koła przygotowujemy uroczysty apel na 16 października, poświęcony Ojcu św., Jasełka na szkolne spotkanie opłatkowe i Dzień Seniora, rozważania stacji drogi krzyżowej na Wielki Post, przedstawienie wielkanocne, akademię w rocznicę śmierci papieża. Na spotkaniach koła historycznego dzieci przygotowują się do udziału w różnego rodzaju konkursach i warsztatach historycznych. Zdobywamy wiedzę o historii naszych miejscowości i okolic.Poznajemy życie i działalność patrona naszej szkoły -Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Koło plastyczne "Mali twórcy"

Koło prowadzi pani Ania Grądzka. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas I-III. Dzieci rozwijają wrażliwość estetyczną, zdobywają wiedzę oraz uczą się pracy w grupie. Chętnie dzieci uczestniczą w licznych konkursach plastycznych, chociaż ich głównym celem jest zaprzyjaźnienie uczniów ze sztuką.

Gry i zabawy planszowe

Pani Ania Grądzka i Pani Ula Kulesza zarażają uczniów radością grania w planszówki.  Zamiast chaosu  na świetlicy królują warcaby i kolorowe pionki, kostki. Gry uczą zdrowej rywalizacji, są starą, a nieco zapomnianą formą rozrywki dla całej rodziny.

 

Close Menu