Jak pracujemy

Motto naszej szkoły to słowa patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego " Każdy się liczy"

Od 1 września 2015r uczniowie klas 0-III pracują w oparciu o koncepcję wielointeligentnej edukacji dla dziecka, stworzonej przez dr Aldonę Kopik – doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz mgr Monikę Zatorską – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach. 

Koncepcja opiera się na pięciu filarach:

  • Teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
  • Szeroko rozumianej diagnozie, czyli rozpoznawaniu możliwości dziecka.
  • Indywidualizacji pracy z dzieckiem.
  • Tworzeniu środowiska edukacyjnego – tzw. Krainy Zabaw Twórczych, Krain Wiedzy i Wyobraźni, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się.
  • Dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, czyli rodziców, dzieci, nauczycieli, środowiska lokalnego.

Podstawą koncepcji jest humanistyczna teoria wielorakich inteligencji, stworzona przez Howarda Gardnera, neurologa i psychologa, profesora Harvardu, laureata 26 doktoratów honoris causa uniwersytetów i szkół wyższych na całym świecie. Teoria ta zakłada istnienie wiele różnych typów inteligencji, które posiada każdy z nas. Nie wszystkie są jeszcze odkryte i nazwane, gdyż potencjał ludzkiego mózgu stanowi w dalszym ciągu zagadkę. Howard Gardner odkrył i opisał 8 rodzajów inteligencji. W szkole gołym okiem widać duże zmiany, największe na piętrze, gdyż tam uczą się klasy O-III. Zgodnie z opinią H. Gardnera ” Bez kreatywności nie byłoby świata” stworzyliśmy sprzyjające kreatywności środowisko edukacyjne. Na korytarzu nasi uczniowie podczas przerw przebywają w Krainie Zabaw Twórczych. Mają dostęp do różnorodnych środków dydaktycznych inspirujących do organizacji zabaw, między innymi: miękkie duże klocki, materace, piłki sensoryczne, piłki do siedzenia, piłki skaczące, woreczki gimnastyczne, alfabet piankowy, przyrządy do gimnastyki dłoni, skakanki, dysk do balansowania, przeplatanki, labirynty, gry dydaktyczne, planszowe i wiele innych pomocy. Sale lekcyjne zamieniły się w Krainy Wiedzy i Wyobraźni, gdzie po wejściu do nich od razu widać różnice między naszą szkołą a tradycyjną. Tutaj znajdują się pomoce i materiały zachęcające dzieci do samodzielnego badania, eksperymentowania, doświadczania, odkrywania świata, niepozamykane w szafkach bez dostępu dla dzieci, bo zniszczą, tylko wyeksponowane, aby dzieci mogły podejmować jednocześnie wielorakie formy aktywności. Ogromne znaczenie w młodszym wieku szkolnym ma wyobraźnia dziecka, dlatego zgromadziliśmy przedmioty, które ułatwiają naszym uczniom zabawę w teatr, tworzenie muzyki i prac plastycznych, zachęcają do wzbogacania umiejętności językowych. Tylko w takich warunkach powinna odbywać się indywidualizacja procesu nauczania- uczenia się.

W klasach IV-VII nauczyciele kontynuują indywidualne podejście do ucznia. Dostosowują pracę do możliwości i umiejętności dzieci. Uwielbiamy metody projektowe. Doświadczenia i nauka praktycznych umiejętności to podstawowa na którą stawiamy w naszej szkole. Niewielkie klasy pozwalają każdemu uczniowi na rozwinięcie skrzydeł. Tu każdy ma szansę. Liczy się każdy z nas.

Close Menu