Działalność

Motto naszej szkoły to słowa patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego " Każdy się liczy"

Od 1 września 2015r uczniowie klas 0-III pracują w oparciu o koncepcję wielointeligentnej edukacji dla dziecka, stworzonej przez dr Aldonę Kopik- doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz mgr Monikę Zatorską- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Konarach. 

Koncepcja opiera się na pięciu filarach:

  • Teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
  • Szeroko rozumianej diagnozie, czyli rozpoznawaniu możliwości dziecka.
  • Indywidualizacji pracy z dzieckiem.
  • Tworzeniu środowiska edukacyjnego – tzw. Krainy Zabaw Twórczych, Krain Wiedzy i Wyobraźni, w których dziecko odkrywa świat, poznaje i zaczyna rozumieć własne uczenie się.
  • Dialogu wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego, czyli rodziców, dzieci, nauczycieli, środowiska lokalnego.

Podstawą koncepcji jest humanistyczna teoria wielorakich inteligencji, stworzona przez Howarda Gardnera, neurologa i psychologa, profesora Harvardu, laureata 26 doktoratów honoris causa uniwersytetów i szkół wyższych na całym świecie. Teoria ta zakłada istnienie wiele różnych typów inteligencji, które posiada każdy z nas. Nie wszystkie są jeszcze odkryte i nazwane, gdyż potencjał ludzkiego mózgu stanowi w dalszym ciągu zagadkę. Howard Gardner odkrył i opisał 8 rodzajów inteligencji.

Nauka oparta na teorii Gardnera przynosi dzieciom wspaniałe efekty, pozytywne zmiany, wspiera rozwój, daje wiele satysfakcji, wyzwala motywację i zaangażowanie dzieci. Każde dziecko posiada wszystkie typy inteligencji; ważne jest, abyśmy je rozpoznali i właściwie rozwijali. 
Odkrywanie mocnych stron to podstawa budowania u dziecka poczucia własnej wartości i akceptacji siebie; pozwala zrozumieć, że każdy jest zdolny do nauki, ale nie istnieje jeden idealny dla wszystkich sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Poznanie słabszych obszarów sprzyja pracy nad ich rozwijaniem i wzmacnianiem. Ważne jest, aby każdy rodzic patrzył na swoje dziecko jako na istotę niepowtarzalną, która posiada indywidualny wachlarz możliwości, aby akceptował tę indywidualność i starał się ją wspierać. 

W szkole gołym okiem widać duże zmiany, największe na piętrze, gdyż tam uczą się klasy O-III. Zgodnie z opinią H. Gardnera ” Bez kreatywności nie byłoby świata” stworzyliśmy sprzyjające kreatywności środowisko edukacyjne. Na korytarzu nasi uczniowie podczas przerw przebywają w Krainie Zabaw Twórczych. Mają dostęp do różnorodnych środków dydaktycznych inspirujących do organizacji zabaw, między innymi: miękkie duże klocki, materace, piłki sensoryczne, piłki do siedzenia, piłki skaczące, woreczki gimnastyczne, alfabet piankowy, przyrządy do gimnastyki dłoni, skakanki, dysk do balansowania, przeplatanki, labirynty, gry dydaktyczne, planszowe i wiele innych pomocy. Sale lekcyjne zamieniły się w Krainy Wiedzy i Wyobraźni, gdzie po wejściu do nich od razu widać różnice między naszą szkołą a tradycyjną. Tutaj znajdują się pomoce i materiały zachęcające dzieci do samodzielnego badania, eksperymentowania, doświadczania, odkrywania świata, niepozamykane w szafkach bez dostępu dla dzieci, bo zniszczą, tylko wyeksponowane, aby dzieci mogły podejmować jednocześnie wielorakie formy aktywności. Ogromne znaczenie w młodszym wieku szkolnym ma wyobraźnia dziecka, dlatego zgromadziliśmy przedmioty, które ułatwiają naszym uczniom zabawę w teatr, tworzenie muzyki i prac plastycznych, zachęcają do wzbogacania umiejętności językowych.

Tylko w takich warunkach powinna odbywać się indywidualizacja procesu nauczania- uczenia się. W naszych Krainach ławki uczniów ustawione są naokoło po to, aby dzieci nie oglądały pleców swoich kolegów a widziały się nawzajem, współpracowały ze sobą podczas zajęć. Nasi uczniowie codziennie rano losują miejsce przy stoliku i tym sposobem siedzą codziennie obok innego kolegi/innej koleżanki. Dzieci to uwielbiają. Integrują się codziennie, pokonują nieśmiałość, uczą się od siebie nawzajem. Wprowadziliśmy „Oś zadowolenia” do wyrażania samopoczucia oraz do monitorowania osiągniętych celów zajęć. Opracowaliśmy „System świateł” do sygnalizowania przez ucznia jego poziomu umiejętności w danej chwili( symbole: zielone czerwone i żółte,) oraz jako świetny sposób komunikacji. Pozwala nam to w prosty sposób wdrążyć już nawet małe dzieci do samooceny. Stosujemy także kryteria oceny „NaCoBeZU” czyli „na co będę zwracać uwagę” na początku każdego zajęcia. Choć dopiero zaczynamy pracę z wielointeligentną edukacją, dużo udało nam się zrobić.

Najważniejsze, że nasi uczniowie wiedzą, że każdy z nas jest ważny, bo każdy jest inny.

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY

9 września 2012 roku odbyła się uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej kapitana Józefa Świrniaka, pierwszego kierownika naszej szkoły, wielkiego patriotę, społecznika, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
Co roku w rocznicę tego wydarzenia na placu przed szkołą odbywa sie uroczysty apel. Udział w tej uroczystości bierze córka kapitana Józefa Świrniaka, pani Krystyna Świrniak – Mateuszuk, mieszkająca obecnie w Lublinie.

CHOINKA

Na szkolnej choince doskonale bawia się wszyscy nasi uczniowie, ich rodzice z maluszkami i przyjezdni goście. Śwęty Mikołaj pamięta o wszystkch. 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Odbywa się w styczniu. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Tykocin, Zabłudów, Choroszcz.

TURNIEJ PASCHALNY

W kwietniu odbywa się Międzyszkolny Turniej poświęcony Triduum Paschalnemu i Świętom Zmartwychwstania Pańskiego. Turniej kończy się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami. 

DZIEŃ REGIONALNY

Jest to impreza ekologiczno-edukacyjna, na którą zapraszamy wszystkie szkoły z terenu gminy Choroszcz oraz zaprzyjaźnione szkoły z Białegostoku. Towarzyszy jej hasło “Zróbmy coś dla siebie i swojej społeczności”.

BIWAK POŻEGNALNY

Na dwudniowym biwaku klasa 6 żegna się ze szkołą. Odbwają się wówczas gry, zabawy, wycieczki rowerowe, ognisko i rozgrywki sportowe.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OGÓRKA

Jest to impreza, na której lokalni producenci wystawiają swoje produkty: ogórki, kapustę, sery i miody. Nie brakuje również rękodzieła ludowego.

ŚWIĘTO SZKOŁY

5 grudnia to dzień urodzin patrona naszej szkoły. Świętuje cała szkoła wraz z lokalną społecznością.Wszyscy biorą udział w konkursie o Marszałku Józefie Piłsudskim. Punktem kulminacyjnym jest tort urodzinowy przygotowany przez rodziców klasy szóstej.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wspólnie oglądamy jasełka, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy. Naszymy gośćmi są: burmistrz gminy, ksiądz proboszcz i emerytowani pracownicy.

Close Menu